Gwarancje de minimis BGK (PLD)

Bank Spółdzielczy w Cieszynie ma możliwość udzielania firmom kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK na podstawie zawartego porozumienia z Bankiem BPS w zakresie portfelowej lini gwarancyjnej de minimis (PLD).

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyty objęte gwarancją BGK: 

  • Kredyty obrotowe
  • Kredyty inwestycyjne

Przedmiot kredytowania
Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub na inne cele rozwojowe natomiast kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy.

Wysokość gwarancji BGK
Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3.500.000zł.

Waluta udzielanych kredytów
Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

Opłata
Stawka opłaty prowizyjnej wynosi 0,5% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres gwarancji.

Okres ważności gwarancji
Gwarancja BGK de minimis udzielana jest na okres nie dłuższy niż:

  • 27 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego,
  • 99 miesięcy - w przypadku kredytów inwestycyjnych

i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Zasady uzyskania gwarancji BGK
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.


Kursy walut

Kursy walut2018-08-21 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1749
1 USD3.6242
1 CHF3.6452
1 GBP4.6340
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64