Gwarancje i poręczenia

Bank udziela poręczeń i gwarancji w obrocie krajowym.

Gwarancje wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań - Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta.

Korzyści:

  • wzrost wiarygodności zleceniodawcy gwarancji poprzez zabezpieczenie zobowiązań w postaci gwarancji bankowej,
  • elastyczność i różnorodność - wiele rodzajów gwarancji zabezpiecza interesy partnerów umów (organizatora przetargu, kupującego, sprzedającego, leasingodawcy, kredytodawcy),
  • przejęcie ryzyka niewypłacalności zleceniodawcy gwarancji przez Bank - Bank zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty gwarancji na rzecz wskazanego w gwarancji beneficjenta.

Kto może się starać o gwarancje i poręczenia?

Osoba posiadająca:

  • rachunek w Banku i prowadząca rozliczenia pieniężnne za pośrednictwem tego rachunku przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  • zdolność kredytową. 

Kursy walut

Kursy walut2018-11-16 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1730
1 USD3.6833
1 CHF3.6314
1 GBP4.7059
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64