Informacja dla Beneficjentów Tarczy Finansowej 2.0

Od dnia 8 listopada 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju będzie przeprowadzał cykl szkoleń adresowanych do Beneficjentów Tarczy Finansowej 2.0 z sektora MSP ukierunkowanych na poprawne złożenie Oświadczenia o rozliczeniu otrzymanej subwencji finansowej.

Szkolenia przeprowadzane będą od 8.11 do 19.11. bieżącego roku od godziny 13.00. Przewidywany czas szkolenia to ok. 1,5 godziny.

Bezpośrednie, indywidualne zapisy do szkoleń dotyczących rozliczeń Tarczy 2.0 dla MSP są dostępne w poniższym linku:

https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr-2-0/