Skip to main content
  • Broszura informacyjna KE dotycząca praw konsumenta

Broszura informacyjna KE dotycząca praw konsumenta

Na podstawie Art. 20d. 1. Ustawy o usługach płatniczych, Bank Spółdzielczy w Cieszynie udostępnia broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich.

Broszura informacyjna KE dotycząca praw konsumenta przy dokonywaniu płatności.

Znajdziesz nas też tutaj