PRACA

Bank Spółdzielczy w Cieszynie poszukuje kandydata na stanowisko:

Doradca klienta

Miejsce pracy: Cieszyn

Główne zadania:

 • pozyskiwanie i obsługa klientów detalicznych,
 • pozyskiwanie i współpraca z klientami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • gromadzenie dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji kredytowych,
 • przeprowadzanie wstępnej analizy danych finansowych i ekonomicznych firm
 • budowanie i rozwijanie relacji z klientami,

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji z klientami,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • pracę w Banku z polskim kapitałem,
 • pracę od poniedziałku do piątku,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • szkolenia i kursy,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Aplikacje prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać osobiście w sekretariacie Banku przy ul. Kochanowskiego 4, 43-400 Cieszyn do dnia 28.02.2023 r. wraz z następującą klauzulą: „Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Cieszynie dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 4, 43-400 Cieszyn. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować pod w/w adresem lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Banku wskazany powyżej;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • na poczet przyszłych rekrutacji, na co Administrator uzyska od Pani/Pana stosowną zgodę (podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 • w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów w związku z prowadzoną rekrutacją (podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
 1. Bank będzie przetwarzał kategorie danych pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana;
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Bank Spółdzielczy w Cieszynie. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Bank odbiorcom poza strukturą Banku. Zawsze w takiej sytuacji Bank dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Banku, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej);
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lata od daty wpłynięcia do Banku aplikacji lub do momentu wycofania wyrażonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 8. Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.