Zawiadomienie o Zebraniach Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cieszynie

zawiadamia o terminach Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Cieszynie:

16.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 1530 w Cieszynie – Grupa I - sala konferencyjna Banku Spółdzielczego, ul. Kochanowskiego 4 (II piętro)

18.05.2022 r. (środa) godz. 1530 w Goleszowie – Grupa II - budynek Banku Spółdzielczego, ul. 1 Maja 4 (I piętro)

19.05.2022 r. (czwartek) godz. 1530 w Hażlachu – Grupa III - sala sesyjna Urzędu Gminy w Hażlachu, ul. Główna 57

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie Regulaminu obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.
 7. Zgłoszenie kandydatur na przedstawicieli na ZP.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Przeprowadzenie wyborów na Przedstawicieli na ZP.
 10. Omówienie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 11. Przedstawienie wyników wyborów.
 12. Dyskusja.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych członków.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cieszynie