Skip to main content
 • Aktualności
 • Zawiadomienie o Zebraniach Grup Członkowskich

Zawiadomienie o Zebraniach Grup Członkowskich

08-05-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cieszynie

zawiadamia o terminach Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Cieszynie:

20.05.2024 r. (poniedziałek) godz. 1530 w Goleszowie – Grupa II - budynek Banku Spółdzielczego, ul. 1 Maja 4 (I piętro)

21.05.2024 r. (wtorek) godz. 1530 w Hażlachu – Grupa III - sala sesyjna Urzędu Gminy w Hażlachu, ul. Główna 57

22.05.2024 r. (środa) godz. 1530 w Cieszynie – Grupa I - sala konferencyjna Banku Spółdzielczego, ul. Kochanowskiego 4 (II piętro)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie Regulaminu obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.
 7. Omówienie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Dyskusja.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych członków.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cieszynie

Znajdziesz nas też tutaj