Skip to main content
 • Pożyczka hipoteczna

  Pożyczka hipoteczna

  Pożyczki hipotecznej może skorzystać każdy klient indywidualny, który posiada nieruchomość z nadanym numerem księgi wieczystej.

  Wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki hipotecznej Bank wymaga wyceny nieruchomości, sporządzonej przez uprawnionego do w/w czynności rzeczoznawcę majątkowego.

  Zabezpieczenie:

  • hipoteka na nieruchomości,
  • ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją praw z polisy na rzecz Banku Spółdzielczego w Cieszynie,
  • weksel in blanco,
  • pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym przez Bank dla Pożyczkobiorcy.

  Dlaczego warto?

  możliwość sfinansowania dowolnego celu,
  możliwość otrzymania wyższej kwoty niż w przypadku kredytów gotówkowych,
  niższe oprocentowanie niż w przypadku kredytów gotówkowych,
  kwotę pożyczki do maksymalnie 60 % wartości nieruchomości,
  waluta PLN,
  okres spłaty do 15 lat,
  przy długim okresie spłaty, możliwość otrzymania wysokiej kwoty przy niskich, miesięcznych ratach,
  możliwość automatycznych spłat z rachunku osobistego,
  szybką decyzję kredytową podejmowaną w Cieszynie.

  Reprezentatywny przykład dla pożyczki hipotecznej

  Raty annuitetowe

  Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) wynosi 11,44% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki wynosi 190 625,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,53% w stosunku rocznym, umowa zawarta w dniu 28.09.2022 r., na okres 142 miesięcy, pożyczka uruchamiana jednorazowo w dniu zawarcia umowy pożyczki, spłata w miesięcznych annuitetowych ratach kapitałowo – odsetkowych w wysokości 2 353,33 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi 147 360,84 zł, na który składają się odsetki w wysokości 143 548,34 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki 3 812,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 337 985,84 zł. Informacja dotycząca RRSO została podana przez Bank Spółdzielczy w Cieszynie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23.03.2017 r.

  Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) wynosi 11,39% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki wynosi 190 625,00 zł., oprocentowanie stałe w wysokości 10,48% w stosunku rocznym, umowa zawarta w dniu 03.01.2023 r., na okres 142 miesięcy, pożyczka uruchamiana jednorazowo w dniu zawarcia umowy pożyczki, spłata w miesięcznych annuitetowych ratach kapitałowo – odsetkowych w wysokości 2 347,78 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi 146 572,03 zł. na który składają się odsetki w wysokości 142 759,53 zł. oraz prowizja za udzielenie pożyczki 3 812,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 337 197,03 zł. Informacja dotycząca RRSO została podana przez Bank Spółdzielczy w Cieszynie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23.03.2017 r.

  Raty malejące

  Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) wynosi 11,39% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 190 625,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,53% w stosunku rocznym, umowa zawarta w dniu 28.09.2022 r., na okres 142 miesięcy, kredyt uruchamiany jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytu, spłata w miesięcznych malejących ratach kapitałowo – odsetkowych. Całkowity koszt kredytu wynosi 121 774,64 zł, na który składają się odsetki w wysokości 117 962,14 zł oraz prowizja za udzielenie kredytu 3 812,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 312 399,64 zł. Informacja dotycząca RRSO została podana przez Bank Spółdzielczy w Cieszynie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23.03.2017 r.

  Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) wynosi 11,33% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 190 625,00 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 10,48% w stosunku rocznym, umowa zawarta w dniu 03.01.2023 r., na okres 142 miesięcy, kredyt uruchamiany jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytu, spłata w miesięcznych malejących ratach kapitałowo – odsetkowych. Całkowity koszt kredytu wynosi 121 214,52 zł., na który składają się odsetki w wysokości 117 402,02 zł. oraz prowizja za udzielenie kredytu 3 812,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 311 839,52 zł. Informacja dotycząca RRSO została podana przez Bank Spółdzielczy w Cieszynie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23.03.2017 r.

  Każda pożyczka hipoteczna o zmiennym oprocentowaniu jest obciążona ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości.

  Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty pożyczki oprocentowanej według zmiennej stopy procentowej. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących wieloletniej pożyczki hipotecznej, Pożyczkobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej. Przed zawarciem umowy Bank informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z pożyczką. Ryzyko podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na Pożyczkobiorcy, pozostanie związany umową, zgodnie z którą przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat będzie spłacał raty pożyczki.

  Bank Spółdzielczy w Cieszynie

  43-400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 4

  tel. 33 8512820

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  Oddział w Cieszynie

  43-400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 4

  tel. 33 857 97 70 Doradca Klienta indywidualnego - rachunki bankowe
  tel. 33 857 97 74 Doradca Klienta indywidualnego - kredyty
  tel. 33 857 97 78 Doradca Klienta indywidualnego - kredyty mieszkaniowe

  tel. 33 852 64 01 Doradca Klienta instytucjonalnego
  tel. 33 852 64 02 Doradca Klienta instytucjonalnego

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek

  od  7.30  do 16.00

  Oddział w Goleszowie

  43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 4

  tel. 33 852 88 26

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek

  od  8.00 - 15.30

  Oddział w Hażlachu

  43-419 Hażlach, ul. Główna 57

  tel. 33 856 94 24

  Godziny otwarcia: 

  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek

  od  7.30  do 15.00

  Bankomaty Banku Spółdzielczego w Cieszynie
  1. Cieszyn ul. Kochanowskiego 4 - funkcja WPŁATOMATU
  2. Hażlach ul. Główna 57
  3. Goleszów ul. 1 Maja 4 - funkcja WPŁATOMATU
  Znajdziesz nas też tutaj