RADA NADZORCZA

Jan Król - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Wrzecionko - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Krystyna Raszka - Sekretarz

Halina Hutyra - Członek

Stanisław Chełmiński - Członek

Krystyna Stefan - Członek

Franciszek Kłoda - Członek

Andrzej Pastucha - Członek

Emilia Gibiec - Członek