Skip to main content
  • Współpraca lokalna daje korzyści

Współpraca lokalna daje korzyści

Preferencyjny kredyt mieszkaniowy

Mając na uwadze współpracę lokalną, Bank przygotował ofertę kredytu hipotecznego z obniżoną prowizją od udzielonego kredytu:

  • dla kredytu mieszkaniowego o  0,2%
  • dla pożyczki hipotecznej o  0,5%

Każdy klient (osoba fizyczna), który do wniosku kredytowego dołączy ofertę zakupową, dokument WZ, zamówienie, fakturę VAT wystawione przez firmę THE PARTNERS Marcin Krzempek, ul. Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn  skorzysta ze specjalnej oferty  na poniższych warunkach.

 

Udzielenie kredytu/pożyczki – prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu/pożyczki według umowy (płatna jednorazowo)

1)

mieszkaniowego (w zależności od kwoty udzielonego kredytu):

a) do 50.000,00 zł

2,1% min. 600,00 zł

b) od 50.001,00 zł do 100.000,00 zł

1,8%

c) powyżej 100.000,00 zł

1,3%

2)

pożyczki hipotecznej

2,0% min. 500,00 zł

 

Pozostałe warunki kredytu / pożyczki zgodnie z ogólną ofertą kredytową Banku Spółdzielczego w Cieszynie.

 

dinksy artbud

                       Lokalne środki wspierają rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu "Mój dom"

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) wynosi 2,96% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 285 800,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 2,79% w stosunku rocznym, umowa zawarta w dniu 09.02.2021 r., na okres 249 miesięcy, kredyt uruchamiany jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytu, spłata w miesięcznych annuitetowych ratach kapitałowo – odsetkowych. Całkowity koszt kredytu wynosi 95 276,40 zł, na który składają się odsetki w wysokości 90 989,40 zł oraz prowizja za udzielenie kredytu 4 287,00 zł., opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 381 076,40 zł. Informacja dotycząca RRSO została podana przez Bank Spółdzielczy w Cieszynie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23.03.2017 r.

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki hipotecznej

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) wynosi 4,57% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki wynosi 121 300,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 4,19% w stosunku rocznym, umowa zawarta w dniu 09.02.2021 r., na okres 131 miesięcy, pożyczka uruchamiana jednorazowo w dniu zawarcia umowy pożyczki, spłata w miesięcznych annuitetowych ratach kapitałowo – odsetkowych w wysokości 1 155,40 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi 32 483,37 zł, na który składają się odsetki w wysokości 30 057,37 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki 2 426,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 153 783,37 zł. Informacja dotycząca RRSO została podana przez Bank Spółdzielczy w Cieszynie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23.03.2017 r.

Przydatne informacje

Kontakt z doradcą

Na wszelkie zapytania w sprawie kredytu mieszkanionwego Mój Dom a także Pożyczki hipotecznej odpowie nasz doradca.

Nr telefonu  33 851 28 20  wew. 127

lub  + 48 506 363 781 

Kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach pracy Banku Spółdzielczego w Cieszynie.

 

                  ludzie                                    telefon

Znajdziesz nas też tutaj