Skip to main content
12-10-2023
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października 2023 r. o godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Cieszynie przy  ul. Kochanowskiego 4 (II piętro). Tematem przewodnim spotkania ...
09-05-2023
Spotkanie odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 4 (II piętro). Tematem przewodnim spotkania...
27-03-2023
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 4 (II piętro). Tematem przewodnim ...
07-03-2023
Spotkanie odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 4 (II piętro). Tematem przewodnim spo...
15-02-2023
Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ł...
10-02-2023
Pierwsze spotkanie odbędzie się już w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 4 (II piętro). Tematem przewodnim spotkania...
27-01-2023
W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy ustalaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowyc...
Znajdziesz nas też tutaj